Black Hawk Down (2001) - Chiến Dịch Diều Hâu

6
Your rating: 12345678910
Ratings: 6 / 10 Rating count: 5
154 views

Black Hawk Down (2001) - Chiến Dịch Diều Hâu poster

Date Created: 07/09/2014
Date Modified: 07/09/2014
Country:
Genre:
Year:
Runtime: 90 phút -
Quality:
Director:
123 elite lính Mỹ thả vào Somalia bắt giữ hai phụ tá hàng đầu của một lãnh chúa nổi loạn và tìm thấy chính mình trong một trận chiến tuyệt vọng với một lực l...