God of War Zhao Yun (2016 武神赵子龙)

7
Your rating: 12345678910
Ratings: 7 / 10 Rating count: 1
945 views

God of War Zhao Yun (2016 武神赵子龙) poster

Date Created: 30/07/2016
Date Modified: 30/07/2016
Country:
Year:
Runtime: 49/49 -
Quality:

Cuối thời Đông Hán, hoàng đế hủ bại, thế lực bên ngoại tiếm quyền, hoạn quant ham dự triều chính. Trước thì có khởi nghĩa Hoàng Cân (Khăn Vàng), sau lại có loạn Đổng Trác, khắp nơi nổi dậy, thiên hạ đại loạn. Triệu Vân là một người võ nghệ cao cường, ghét ác như thù, mang trong mình lý tưởng bình thiên hạ, khi ấy đã quyết định lên đường, tìm kiếm nhân sỹ hào kiệt cùng chí hướng, tạo lập sự nghiệp. Trải qua nhiều gian nan, cuối cùng đầu quân về dưới trướng Lưu Huyền Đức, trở thành người đứng đầu Ngũ hổ tướng, nhiều phen nguy cấp xả thân cứu giúp, trở thành một đại tướng quân truyền kỳ với nhiều chiến công hiển hách. Trong phim, Triệu Vân ngoài sự nghiệp sẽ được mô tả kỹ hơn về mối tình tay ba với Hạ Hầu Khinh Y (Yoona) và Công Tôn Bảo Nguyệt (Giả Thanh).

Server 1:01.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC02.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC03.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC04.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC05.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC06.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC07.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC08.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC09.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC10.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC11.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC12.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC13.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AAC14.God.Of.War.Zhao.Yun.HDTV.AACVõ Thần Triệu Tử Long 15Võ Thần Triệu Tử Long 16Võ Thần Triệu Tử Long 17Võ Thần Triệu Tử Long 18Võ Thần Triệu Tử Long 19Võ Thần Triệu Tử Long 20Võ Thần Triệu Tử Long 21Võ Thần Triệu Tử Long 22Võ Thần Triệu Tử Long 23Võ Thần Triệu Tử Long 24Võ Thần Triệu Tử Long 25Võ Thần Triệu Tử Long 26Võ Thần Triệu Tử Long 27Võ Thần Triệu Tử Long 28Võ Thần Triệu Tử Long 29Võ Thần Triệu Tử Long 30Võ Thần Triệu Tử Long 31Võ Thần Triệu Tử Long 32Võ Thần Triệu Tử Long 33Võ Thần Triệu Tử Long 34Võ Thần Triệu Tử Long 35Võ Thần Triệu Tử Long 36Võ Thần Triệu Tử Long 37Võ Thần Triệu Tử Long 38Võ Thần Triệu Tử Long 39Võ Thần Triệu Tử Long 40Võ Thần Triệu Tử Long 41Võ Thần Triệu Tử Long 42Võ Thần Triệu Tử Long 43Võ Thần Triệu Tử Long 44Võ Thần Triệu Tử Long 45Võ Thần Triệu Tử Long 46Võ Thần Triệu Tử Long 47Võ Thần Triệu Tử Long 48Võ Thần Triệu Tử Long 49 END
Server 2:Trailer 1