Ơn Giời ! Cậu Đây Rồi (2014)

6
Your rating: 12345678910
Ratings: 6 / 10 Rating count: 1
164 views

Ơn Giời ! Cậu Đây Rồi (2014) poster

Date Created: 13/02/2015
Date Modified: 13/02/2015
Country:
Year:
Runtime: 12/12 -
Quality:
Director:
Không có quy ước, không có kịch bản và không thể đoán trước, "Ơn giời ! Cậu đây rồi" được xem là một sân chơi mới dành cho các danh hài Bắc - Nam thể hiện bả...