Roommate (2014) - Bạn Trọ

4
Your rating: 12345678910
Ratings: 4 / 10 Rating count: 5
362 views

Roommate (2014) - Bạn Trọ poster

Date Created: 23/05/2014
Date Modified: 10/01/2015
Country:
Year:
Runtime: Tập 34 -
Quality:
Director:
Roommate là chương trình thực tế quan sát tất cả những gì diễn ra trong ngôi nhà chung. Chương trình sẽ theo sát cuộc sống hàng ngày của mười nam, nữ ngôi sa...