The Virtuous Queen Of Han (2014) - Vệ Tử Phu

7
Your rating: 12345678910
Ratings: 7 / 10 Rating count: 3
757 views

The Virtuous Queen Of Han (2014) - Vệ Tử Phu poster

Date Created: 12/09/2014
Date Modified: 26/09/2014
Country:
Year:
Runtime: 41/41 -
Quality:
Director:
Bộ phim kể về cuộc đời của Vệ Tử Phu, nàng xuất thân thấp hèn, nhập cung sau khi hạ sinh trưởng tử Lưu Cư cho Lưu Triệt, nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã đích thân...