Bá Chủ Bến Thượng Hải 2 - Shanghai Godfather 2 (1994) - THVL1 Online

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 35
850 views

Bá Chủ Bến Thượng Hải 2 - Shanghai Godfather 2 (1994) - THVL1 Online poster

Date Created: 01/04/2013
Date Modified: 01/04/2013
Country:
Year:
Runtime: 21/21 -
Quality: -
Đỗ Quốc Sanh sau khi tiêu diệt được Vương Thiên Vinh (Tần Bái) và Thiết Lâm (Ngô Nghị Tướng) và hùng bá Thượng Hải. Nhưng bãi Thượng Hải là anh hùng địa. Không thể nào để Sanh một