Bảo Tiêu 1 - Võ lâm Bảo Ngọc

4
Your rating: 12345678910
Ratings: 4 / 10 Rating count: 42
833 views

Bảo Tiêu 1 - Võ lâm Bảo Ngọc poster

Date Created: 29/07/2011
Date Modified: 09/04/2013
Country:
Year:
Runtime: 30/30 -
Quality: -
Director:
Võ Lâm Bảo Ngọc chứa đựng bí học võ học tái hiện giang hồ mở màn một trận ác chiếc tranh đoạt. Hầu chấn hưng danh dự quá khứ, Quách Húc bằng lòng nhận hộ tống. Trên đường biết bao nhiêu hắc bạch lưởng đạo đứng ra chặn đường bằng đủ phương pháp. Liệu chàng có thể hoàn thành chuyến tiêu không ?