Bệnh Viện Kinh Hoàng - Fragile (2005)

6
Your rating: 12345678910
Ratings: 6 / 10 Rating count: 22
372 views

Bệnh Viện Kinh Hoàng - Fragile (2005) poster

Date Created: 24/10/2013
Date Modified: 11/10/2016
Country:
Genre:
Year:
Runtime: 101 phút -
Quality:
Ở Wight Island, Amy Nicholls đến bệnh viện nhi Mercy Falls làm việc với vai trò y tá trực đêm thay thế cho y tá Susan. Bệnh viện sắp đóng cửa và các bệnh nhân được chuyển tới bệnh