Càn Long Đại Đế (1996) - War and Remembrance (1996) - USLT

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 10
893 views

Càn Long Đại Đế (1996) - War and Remembrance (1996) - USLT poster

Date Created: 02/04/2013
Date Modified: 02/04/2013
Country:
Year:
Runtime: 20/20 -
Quality: -
Hoàng đế Ung Chính quyết định truyền ngôi lại cho tứ hoàng tử Hoằng Lịch. Tam hoàng tử Hoằng Chú biết chuyện đã âm mưu cấu kết với người ngoài bắt cóc Hoằng Lịch. Ung Chính nhờ đến