Dương Môn Nữ Tướng - Legendary Fighter 40/40 USLT

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 185
7,885 views

Dương Môn Nữ Tướng - Legendary Fighter 40/40 USLT poster

Date Created: 10/09/2012
Date Modified: 10/09/2012
Country:
Year:
Runtime: -
Quality: -
Director: -

Legendary Fighter - Yang's Heroine
Nữ Tướng Dương Môn
Đạo diễn: Yuen Ying Ming
Nữ Tướng Dương Môn
Tên phiên âm: Yang Men Nu Jiang - Nu Er Dang Zi Qiang
Tên tiếng Hoa: 楊門女將 - 女兒當自強
Tên tiếng Anh: Legendary Fighter - Yang's Heroine
Số tập: 40
Năm SX: 2001
Kịch bản: Wang Li Zhi
Nhà sản xuất: Lee Kwok Lap (hình như là Lý Quốc Lập)
Đạo diễn: Yuen Ying Ming, Huang Wei Ming, Wei Han Dao
Âm nhạc: Mai Zhen Hong

Diễn Viên:
Lý Nhược Đồng (Carmen Lee) vai Dương Bát Muội
Lý Ỷ Hồng (Theresa Lee) vai Dương Bài Phong
Trịnh Phối Phối (Cheng Pei Pei) vai Xa Tái Hoa (Xa Thái quân)
Ninh Tịnh (Ning Jing) vai Mộc Quế Anh
Trương Trí Nghiêu (Ken Chang) vai Dương Tôn Bảo
Liên Khải (Andrew Lien) vai Dương An
Ngô Việt (Wu Yue) vai Dương Ngũ Lang
Song Yi Mi vai Dương Ngũ Nương
Ben Wong vai Dương Lục Lang
Eileen Tung vai Dương Lục Nương (Sài quận chúa)
Roger Kwok vai Dương Tứ Lang
Nhạc Linh (Yue Ling) vai công chúa Ngân Kính
Lâm Minh Luân (Lin Ming Lun) vai Thúy Bình
Thái Ting (Cai Jing) vai Dương Đại Nương
Wei Yi Na vai Dương Nhị Nương
Jin Jing vai Dương Tam Nương
Sun Li vai Dương Thất Nương
Đới Xuân Vinh (Dai Chun Rong) vai Thái hậu Liêu Quốc

Vai Dương Tứ Nương chưa thấy viết tới.Mong mọi người tìm giùm.^^

By Boongboong (thanx Boong lắm lắm!!!)
Các diễn viên nữ (chính):

• Trịnh Phối Phối (Cheng Pei Pei) - Xa Thái Quân (She Tai Jun, She Sai Hua -佘太君, 佘賽花)
• Thái Tinh (Cai Jing - 蔡晶) – Dương Đại Nương (Yang Da Niang - 楊大娘)
• Nguy Y Na (Wei Yi Na - 魏依娜) – Dương Nhị Nương (Yang Er Niang - 楊二娘 )
• Kim Tinh (Jin Jing - 金晶) – Dương Tam Nương (Yang San Niang 楊三娘)
• Vương Du Văn (Wang Yu Wen - 王渝文) – Dương Tứ Nương (Yang Si Niang - 楊四妹)
• Song Yi Mi (宋怡霏) – Dương Ngũ Nương (Yang Wu Niang 楊五娘)
• Đổng Ái Linh (Eileen Tung - 童愛玲) as Sài Quận Chúa (柴郡主) - Dương Lục Nương
• Tôn Lệ (hoặc Tôn Lợi - Sun Li - 孙莉) - Dương Thất Nương (Du Jin Er - 杜金娥)
• Lý Nhược Đồng (Carmen Lee - 李若彤) – Dương Bát Muội (Yang Ba Mei - 楊八妹)
• Lý Ỷ Hồng (Theresa Lee - 李綺紅) – Dương Bài Phong (Yang Pei Feng - 楊排風)
• Ninh Tịnh (Ning Jing) - Mộc Quế Anh (Mu Gui Ying - 穆桂英)


Các diễn viên nam (chính):

• Liên Khải (Andrew Lien) – Dương An (Yang An - 楊安)
• Quách Tấn An (Roger Kwok - 郭晋安) – Dương Tứ Lang (Yang Si Lang - 楊四郎 )
• Ngô Việt (Wu Yue) – Dương Ngũ Lang (Yang Wu Lang - 楊五郎)
• Huỳnh Trí Hiền (Ben Wong - 黄智贤) - Dương Lục Lang (Yang Liu Lang - 楊六郎)
• Trương Trí Nghiêu (Ken Chang) – Dương Tôn Bảo (Yang Zong Bao - 楊宗保)


Các diễn viên khác:

• Nhạc Linh (Yue Ling - 岳翎) – Công chúa ngân Kính (Yin Jing - 銀鏡公主)
• Đới Xuân Vinh (Dai Chun Rong) – Thái hiệu Liêu quốc (蕭太后)
• Tạ Vận Nghi (Michelle Chia - 謝韻儀) – Vương Quý Phi (Wang Guifei - 王貴妃)
• Nguyên Tử Huệ (Yuan Zi Wai - 原子鏸) - Khương Thuý Bình (Jiang Cui Ping - 姜翠萍)
• Lương Gia Nhân (Bryan Leung) – Vương Quân (Wang Qin 王欽)
• Doãn Dương Minh (Wan Yeung Ming - 尹揚明) – Mộng Đa (Bei Meng Duo 貝蒙多
• Lâm Minh Luân (Lin Ming Lun - 林明倫) – Khương Bân (Jiang Bin - 姜彬)
• Emotion Cheung Kam Ching (張錦程) - Tống Thần Tông (Song Zhen Zong - 宋真宗)
Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Dương Bát Muội,người con thứ 8 của nhà họ Dương.Hầu hết các nam tử trong Dương Gia Tướng đều chết trận,và trọng trách gánh vác giang sơn,chỉ huy cuộc chiến chống quân Liêu của nhà Tống đặt lên vai Xa Thái Quân,Dương Bát Muội và 7 cô con dâu nhà họ Dương