Dương Quý Phi - Legend Of Lady Yang 20/20 (Uslt)

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 35
1,736 views

Dương Quý Phi - Legend Of Lady Yang 20/20 (Uslt) poster

Date Created: 19/12/2012
Date Modified: 29/06/2014
Country:
Year:
Runtime: 20/20 -
Quality:
Director: -
Dương Ngọc Hoàn đi giữa trời tuyết, được Đường Huyền Tông đi ngang qua giúp đỡ. Ngọc Hoàn tới nhà chú mình ở nhờ, Dương Siêu đón tiếp chu đáo nhưng những người khác không thích. Ngọc Hoàn thông thạo thơ văn, múa đẹp, bị Bùi thái thú sàm sỡ, Bùi thái thú là hôn phu của Ngọc Dao.