Hello Cô Ba (2012)

6
Your rating: 12345678910
Ratings: 6 / 10 Rating count: 25
456 views

Hello Cô Ba (2012) poster

Date Created: 08/08/2013
Date Modified: 10/02/2014
Country:
Genre: |
Year:
Runtime: - -
Quality:
Director: -
Hello Cô Ba làm cả Sài Gòn náo loạn về một nhân vật Cô Ba xinh đẹp tuyệt trần có khả năng dựng tóc xét đoán tương lai. Bất cứ ai muốn qua cửa để gặp cô ba đều phải đọc ra mật khẩu: