Iron Sky (2012) - Bầu Trời Sắt

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 5
103 views

Iron Sky (2012) - Bầu Trời Sắt poster

Date Created: 03/05/2014
Date Modified: 03/05/2014
Country:
Year:
Runtime: 93 phút -
Quality:
Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng, đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018......
Server 1:1234567_END