Kiến Nguyên Phong Vân - Thiên Tướng Hốt Tất Liệt - Legend of Yuan Empire Founder - 建元风云 (2013)

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 109
4,489 views

Kiến Nguyên Phong Vân - Thiên Tướng Hốt Tất Liệt - Legend of Yuan Empire Founder - 建元风云 (2013) poster

Date Created: 13/08/2013
Date Modified: 13/08/2013
Country:
Genre: |
Year:
Runtime: 38 tập
Quality:
Thiên sử về sự ra đời của nhà Nguyên dưới sự lãnh đạo của Hốt Tất Liệt.