Mặt Lạ Anh Hùng - Bridal Mask KBS 2012 HDTV VNLT

4
Your rating: 12345678910
Ratings: 4 / 10 Rating count: 43
689 views

Mặt Lạ Anh Hùng - Bridal Mask KBS 2012 HDTV VNLT poster

Date Created: 19/04/2013
Date Modified: 16/05/2013
Country:
Genre:
Year:
Runtime: 28/28 -
Quality:
Director:
Một bộ phim truyền hình dựa trên câu chuyện về những năm 1930 có một anh hùng có tên là Lee Kang To (Joo Won) có khả năng võ thuật, chiến đấu chống lại Nhật Bản trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản.