Naruto Shippuuden: Sức Mạnh Vĩ Thú (2012)

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 46
3,792 views

Naruto Shippuuden: Sức Mạnh Vĩ Thú (2012) poster

Date Created: 04/06/2013
Date Modified: 10/10/2014
Country:
Year:
Runtime: Tập 380 -
Quality:
Director:
Sau khi huấn luyện 2 năm rưỡi với Jiraiya, Naruto trở về làng Lá, đoàn tụ với những người bạn cậu đã chia tay, và lập lại Nhóm 7, giờ được gọi là Nhóm Kakashi, với Sai thế chỗ Sasu