Rich Man, Poor Woman - Rich Man, Poor Woman (2012)

3
Your rating: 12345678910
Ratings: 3 / 10 Rating count: 9
498 views

Rich Man, Poor Woman - Rich Man, Poor Woman (2012) poster

Date Created: 13/05/2013
Date Modified: 12/09/2014
Country:
Year:
Runtime: Updating... -
Quality:
Director:
Oguri Shun vào vai một vị giám đốc trẻ rất giàu có (Hyuga Toru) của một tập đoàn về IT nổi tiếng. Còn Sawaki Chihiro (Ishihara Satomi) chỉ là một nữ sinh bần hàn của đại học Tokyo.