Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - The Heaven Sword And The Dragon Sabre USL

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 68
804 views

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - The Heaven Sword And The Dragon Sabre USL poster

Date Created: 18/03/2013
Date Modified: 02/12/2014
Country:
Genre:
Year:
Runtime: 40-End -
Quality: -
Director:
Bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của Trương Kỷ Trung hiện đang quay tại Long Du Triết Giang, các cảnh chủ yếu như Lục đại phái vây công Đỉnh Quang Minh, toàn thể giáo chúng Minh Giáo rút vào địa đạo, Trương Vô Kỵ ở bí đạo hậu sơn luyện thành Càn Khôn Đại Nã Di, kịch chiến Đỉnh Quang Minh và chùa Vạn An, Tổng đàn Minh Giáo tụ hội, Trương Thúy Sơn cướp tiêu cứu dân bị nạn, Trương Vô Kỵ phủ nguyên soái đại hôn, đại náo Cái Bang, Diệt Tuyệt Sư Thái... đã hoàn thành quay phim tại đây.