Tay Súng Truy Kích - Sniper Standoff (2013) USLT

7
Your rating: 12345678910
Ratings: 7 / 10 Rating count: 26
2,036 views

Tay Súng Truy Kích - Sniper Standoff (2013) USLT poster

Date Created: 06/10/2013
Date Modified: 04/08/2014
Country:
Year:
Runtime: 25/25 -
Quality:
Director: -
Tên tiếng Anh: Sniper Standoff Tên tiếng Hoa: 神槍狙擊2013 Tên gốc: Thần thương thư kích 2013 Số tập: 25 Ngày ra mắt tạo hình: 06/12/2012 khởi quay vào tháng 3/2013 Ngày phát sóng trên