Thiên Tử Tầm Long - Dragon Love (1999) - USLT

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 42
1,191 views

Thiên Tử Tầm Long - Dragon Love (1999) - USLT poster

Date Created: 01/04/2013
Date Modified: 29/06/2014
Country:
Year:
Runtime: 20/20 -
Quality: -
Diệp quốc sư và tướng quân Châu Ngạo Thiên luôn bất đồng quan điểm về việc Người và Rồng có thể chung sống hòa bình với nhau. Để giữ hòa khí trong triều đình nên Diệp quốc sư đã cá