Thiếu Niên Bao Thanh Thiên 2 - The Young Detective 2 (2002)- USLT

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 25
1,272 views

Thiếu Niên Bao Thanh Thiên 2 - The Young Detective 2 (2002)- USLT poster

Date Created: 09/04/2013
Date Modified: 07/07/2014
Country:
Year:
Runtime: 40/40 -
Quality:
Triểu Chiêu thì đi đông đi tây; Công Tôn Sách thì chổ nào có vụ án làcó mặt, mục đích của hai người họ chính là tìm kiếm Bao Chửng, người đã mất tích suốt hai năm nay. Vua Nhân Tôn