Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Legend Of Zu (2001)

7
Your rating: 12345678910
Ratings: 7 / 10 Rating count: 10
341 views

Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Legend Of Zu (2001) poster

Date Created: 31/07/2013
Date Modified: 22/11/2014
Country:
Genre:
Year:
Runtime: 104 Phút -
Quality:
Director:
Dãy Thiên Sơn hùng vĩ và âm u trùng điệp, tương truyền trên núi có những kỳ nhân dị sĩ đang ẩn thân tu đạo. Trên đỉnh Nga Mi, có môn phái Nga Mi đứng đầu chính đạo, lấy hiệp nghĩa
Server 1:Full