Tiết Cương Phản Đường (1986) - Destined To Rebe (1986) - USLT

3
Your rating: 12345678910
Ratings: 3 / 10 Rating count: 26
664 views

Tiết Cương Phản Đường (1986) - Destined To Rebe (1986) - USLT poster

Date Created: 09/04/2013
Date Modified: 09/04/2013
Country:
Year:
Runtime: 18/18 -
Quality: -
Tiết gia vốn được coi là rường cột của Đại Đường, liên tiếp 2 đời Đông chinh Tây phạt, công cán hiển hách. Nhưng trên đời có câu Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Tiết Nhơn Quý và