Legend of the Condor Heroes (2017) - Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

7
Your rating: 12345678910
Ratings: 7 / 10 Rating count: 1
1,067 lượt xem

Legend of the Condor Heroes (2017) poster

Ngày tạo: 10/03/2017
Ngày cập nhật: 23/03/2017
Quốc gia:
Thể loại: |
Năm:
Thời lượng: 42/? -
Chất lượng:
Đạo diễn:

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 lấy bối cảnh vào thời Nam Tống, Quách Tĩnh và Dương Khang gặp họa diệt môn thảm khốc, mỗi người được Giang Nam thất quái và đạo sĩ Toàn Chân giáo Khâu Xứ Cơ nuôi dưỡng thành người. 18 năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ xuống phía nam. Dương Khang thì lại ham mê phú quý, nhận giặc làm cha. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa gặp mặt mà như cố nhân, đôi bên đem lòng ái mộ, nhưng vì hôn ước với Hoa Tranh và sự phản đối của Giang Nam thất quái mà tình cảm của hai người gặp nhiều trắc trở...

Server 1:Tan Anh Hung Xa Dieu 02.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 01.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 03.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 04.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 05.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 06.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 07.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 08.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 09.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 10.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 11.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 12.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 13.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 14.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 15.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 16.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 17.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 18.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 19.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 20.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 21.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 22.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 23.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 24.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 25.mp4 | 1280 x 720Tan Anh Hung Xa Dieu 26.mp4 | 1280 x 720tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-29.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-30.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-31.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-32.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-33.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-34.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-35.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-36.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-37.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-38.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-39.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-40.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-41.mp4 | 1920 x 1080tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-42.mp4 | 1280 x 720